Zespół Szkół w Górznie

EEG Biofeedback

           Zespół Szkół Specjalnych w Górznie posiada sprzęt pozwalający na diagnostykę i terapię metodą EEG Biofeedback. Placówka wzbogaciła się w ten sprzęt dzięki projektowi  współfinansowanemu przez EFS.

 

  Metoda ta pomaga kierować czynnością bioelektryczną mózgu, zwiększając występowanie pożądanych i hamując występowanie niepożądanych fal, które łączą się z różnymi zaburzeniami pracy mózgu.

 Treningi EEG można stosować przy zaburzeniach psychicznych i psychosamatycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych (np.: ADHD, ADD, autyzm, dysleksja, dysgrafia, bulimia, anoreksja), w chorobach neurologicznych (między innymi: mózgowe porażanie dziecięce, urazy czaszki, udar mózgu), mogą z niej korzystać również ludzie zdrowi, którzy chcą na przykład poprawić szybkość zapamiętywania, zredukować stres, czy poprawić wyniki sportowe.

 W szkole przyszpitalnej metoda ta jest coraz bardziej popularna i rodzice często proszą o możliwość zastosowania jej na swoich dzieciach.